Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Canada (CAN)

Flag CAN
SốGiảiCập nhật
1Tournoi du club de Laval 12 Novembre au 10 Décembre 2019 SECTION A 45 phút
2Tournoi du club de Laval 12 Novembre au 10 Décembre 2019 SECTION B 58 phút
32019 Toronto Senior Reserve 13 giờ 3 phút
42019 Toronto Senior Championship 13 giờ 9 phút
52019 Aurora Winter Bliss JU900 13 giờ 13 phút
6Open de Brome-Missisquoi Section A (≥2000) 13 giờ 31 phút
7Open de Brome-Missisquoi Section B (<2000) 13 giờ 31 phút
8Open de Brome-Missisquoi Section C (<1700) 13 giờ 32 phút
9Open de Brome-Missisquoi Section D (<1400) 13 giờ 32 phút
102019 Aurora Winter Bliss 1 ngày 11 giờ
11ACC Rembembrance Day Crown 1 ngày 11 giờ
12ACC Rembembrance Day U1800 1 ngày 11 giờ
13ACC Rembembrance Day U1400 1 ngày 11 giờ
142019 Oakville Blitz Open 1 ngày 12 giờ
152019 Oakville Rapid Open 1 ngày 12 giờ
16FOCC #24 U1900 1 ngày 22 giờ
17FOCC #24 U900 2 ngày 7 giờ
18FOCC #24 U1300 2 ngày 7 giờ
19FOCC #24 U1600 2 ngày 7 giờ
20FOCC #24 Crown 2 ngày 7 giờ
21Ligue élite du dimanche - S11 - Blitz de fin de saison (Ouverte) 2 ngày 13 giờ
22Ligue élite du dimanche - S11 - Séries éliminatoires 2 ngày 15 giờ
23Ligue élite du dimanche - S11 - Blitz de fin de saison (U1900) 2 ngày 17 giờ
24Open de Brome-Missisquoi Section D (<1400) 2 ngày 23 giờ
25Open de Brome-Missisquoi Section C (<1700) 2 ngày 23 giờ
26Open de Brome-Missisquoi Section B (<2000) 2 ngày 23 giờ
272019 Oakville Blitz U1000 3 ngày 12 giờ
282019 Oakville Blitz U1600 3 ngày 12 giờ
292019 Oakville Rapid U1000 3 ngày 12 giờ
302019 Oakville Rapid U1600 3 ngày 18 giờ
311er GRAND PRIX jeunesse des Laurentides 4e - 6e année 3 ngày 22 giờ
321er GRAND PRIX jeunesse des Laurentides 1ere - 3e année 3 ngày 22 giờ
331er GRAND PRIX jeunesse des Laurentides Maternelle 4 ngày 17 giờ
34Markham Richmond Hill Magic Knight JU800 6 ngày 17 giờ
35Tournoi de blitz club de Laval MARDI 5 NOVEMBRE 2019 7 ngày 13 giờ
36Century - Richmond Hill Open 2019 - JU900 8 ngày 3 giờ
37Century - Richmond Hill Open 2019 - Crown 9 ngày 15 giờ
38Century - Richmond Hill Open 2019 - U1700 9 ngày 15 giờ
39Century - Richmond Hill Open 2019 - U2100 9 ngày 16 giờ
40Century - Richmond Hill Open 2019 - U1300 9 ngày 16 giờ
412nd Ivy League Chess Challenge 9 ngày 21 giờ
42TOURNOI DU CLUB JEUNESSE BARBACANE (LAURENTIDES) «SAMEDI ÉLITE» 10 ngày 17 giờ
43Markham Richmond Hill Magic Knight U1200 12 ngày 14 giờ
44Markham Richmond Hill Magic Knight Champions 12 ngày 18 giờ
45Tournoi du club de Laval 01 Octobre au 29 Octobre 2019 SECTION A 14 ngày 12 giờ
46Tournoi du club de Laval 01 Octobre au 29 Octobre 2019 SECTION B 14 ngày 12 giờ
472019 AuCC Fall Leaves JU900 15 ngày 11 giờ
48ACC Ted Winick Memorial U1800 15 ngày 11 giờ
49ACC Ted Winick Memorial Crown 15 ngày 11 giờ
502019 AuCC Fall Leaves 15 ngày 12 giờ