Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Canada (CAN)

Flag CAN
SốGiảiCập nhật
1FOCC #29 U1600 Section 23 giờ 8 phút
2FOCC #29 U900 Section 1 ngày 11 giờ
3FOCC #29 U1300 Section 1 ngày 11 giờ
4FOCC #29 U1900 Section 1 ngày 11 giờ
5FOCC #29 Crown Section 1 ngày 11 giờ
6Torneio IF ASX 1 ngày 17 giờ
7Cours élite du dimanche A2020 (Saison régulière) 1 ngày 19 giờ
8FOCC #28 U900 Section 22 ngày 10 giờ
9FOCC #28 U1900 Section 22 ngày 10 giờ
10FOCC #28 U1600 Section 22 ngày 10 giờ
11FOCC #28 U1300 Section 22 ngày 10 giờ
12FOCC #28 Crown Section 22 ngày 10 giờ
13Semirapide autonnal «B» 2020 23 ngày 17 giờ
14Semirapide autonnal «A» 2020 23 ngày 17 giờ
15Torneio IF ASX 51 ngày 16 giờ
16Camp d'entraînement d'été 4 (Parties lentes) 59 ngày 20 giờ
17Camp d'entraînement d'été 4 (Parties rapides) 59 ngày 21 giờ
18BC Active Championship 2020 64 ngày 15 giờ
19Cours élite du dimanche - Été 2020 64 ngày 17 giờ
20Juniors to Masters vs Chess Federation of Canada 72 ngày 15 giờ
21Juniors to Masters vs Team BC 72 ngày 16 giờ
22CHAMPIONNAT OUVERT DE QUÉBEC 2020 SECTION OUVERTE 80 ngày 12 giờ
23Camp virtuel d'entraînement d'été 3 (Parties lentes) 80 ngày 20 giờ
24Camp virtuel d'entraînement d'été 3 (Parties rapides) 80 ngày 23 giờ
25Juniors to Masters Sunshine U1200 86 ngày 14 giờ
26Juniors to Masters Sunshine Open 86 ngày 14 giờ
27Juniors to Masters vs Maritime Chess Club 91 ngày 20 giờ
28Camp virtuel d'entraînement d'été 2 (Parties lentes) 94 ngày 19 giờ
29Camp virtuel d'entraînement d'été 2 (Parties rapides) 94 ngày 23 giờ
30FOCC #27 U900 Section 106 ngày 11 giờ
31FOCC #27 U1900 Section 106 ngày 11 giờ
32FOCC #27 U1600 Section 106 ngày 11 giờ
33FOCC #27 U1300 Section 106 ngày 11 giờ
34FOCC #27 Crown Section 106 ngày 11 giờ
35Juniors to Masters vs Vancouver Island // Final Score: JtM 26.5 - 23.5 VanIsland 107 ngày 13 giờ
36Juniors to Masters Summer U1000 107 ngày 14 giờ
37Juniors to Masters Summer Open 107 ngày 14 giờ
38Ovation Échiquéenne Tournoi semi-rapide chess.com 27 juin 113 ngày 19 giờ
39Camp virtuel d'entraînement d'été 1 (Parties lentes) 115 ngày 20 giờ
40Camp virtuel d'entraînement d'été 1 (Parties rapides) 115 ngày 23 giờ
41Ovation Échiquéenne Tournoi semi-rapide du 21 juin 120 ngày 19 giờ
422020 BC Senior Chess Championship 127 ngày 13 giờ
43Ligue élite du dimanche - S12 - Séries éliminatoires 127 ngày 18 giờ
44Ligue élite du dimanche - S12 - Saison régulière (Lentes (1-3) & Rapides (4-5)) 152 ngày 16 giờ
45FOCC #26 U1300 Section 169 ngày 2 giờ
46FOCC #26 U900 Section 169 ngày 2 giờ
47FOCC #26 U1600 Section 175 ngày
48FOCC #26 U1900 Section 176 ngày 12 giờ
49FOCC #26 Crown Section 176 ngày 12 giờ
50Spring Break Week 1 215 ngày 12 giờ