Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bahrain (BRN)

Flag BRN
SốGiảiCập nhật
112th Bahrain Chess Academy Fide Rated Classic 2020 9 giờ 33 phút
22020-01-31 Andalus Fide Rated Rapid Chess Tournament 12 giờ 33 phút
32020-01-25 Andalus Wiz Kids (Developmental - II) 1 ngày 9 giờ
42020-01-25 Andalus Wiz Kids (Developmental - I) 1 ngày 12 giờ
52020-01-25 Andalus Wiz Kids (Weekend Group) @ Jana Tower 1 ngày 15 giờ
6Bahrain Chess Academy Weekly Training Tournament 2 ngày 9 giờ
793rd Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 3 ngày 5 giờ
82020-01-20 Andalus Golden Sands Group Chess Games 6 ngày 8 giờ
92020-01-18 Andalus Wiz Kids (Developmental - II) 8 ngày 9 giờ
102020-01-18 Andalus Wiz Kids (Developmental - I) 8 ngày 12 giờ
11Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 9 ngày 9 giờ
1292nd Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 10 ngày 5 giờ
132020-01-13 Andalus Golden Sands Group Chess GAmes 13 ngày 8 giờ
142020-01-04 Andalus Wiz Kids (Developmental-II) 15 ngày 10 giờ
152020-01-04 Andalus Wiz Kids (Developmental-I) 15 ngày 12 giờ
162020-01-11 Andalus Weekend Group @ Jana Tower 15 ngày 15 giờ
17Bahrain Chess Academy 2nd Category Weekly Training Tournament 16 ngày 9 giờ
18Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 16 ngày 9 giờ
1991st Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 17 ngày 6 giờ
202020-01-06 Andalus Golden Sands Group Chess Games 20 ngày 8 giờ
2190th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 24 ngày 6 giờ
22National Day Blitz Tournament 2019 30 ngày 8 giờ
232019-12-27 Andalus Rapid Chess Tournament (Beginners/Non-Rated Category) 30 ngày 14 giờ
242019-12-27 Andalus Fide Rated Rapid Chess Tournament 30 ngày 14 giờ
252019-12-23 Andalus Golden Sands Group Chess Games 34 ngày 4 giờ
26Naim Youth Center National Day Championship - 2019 34 ngày 14 giờ
2789th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 37 ngày 15 giờ
282019-12-17 Andalus "Bahrain National Day" Team Bughouse Chess Tournament 40 ngày 8 giờ
292019-12-13 Andalus Weekly Blitz Chess Tournament 44 ngày 4 giờ
30Bahrain Chess Academy 2nd Category Weekly Training Tournament 44 ngày 7 giờ
3188th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 45 ngày 6 giờ
32Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 51 ngày 9 giờ
3387th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 52 ngày 5 giờ
342019-12-02 Andalus Golden Sands Group Chess Games 55 ngày 8 giờ
35friendly 57 ngày 15 giờ
36Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 58 ngày 8 giờ
375th MBJ Open Blitz tournament 2019 58 ngày 8 giờ
3886th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 59 ngày 6 giờ
392019-11-25 Andalus Golden Sands Group Chess Games 61 ngày 14 giờ
402nd Ramli Mall Kids Chess Championship 2019 65 ngày 8 giờ
412019-11-22 Andalus Fide Rated Rapid Chess Tournament 65 ngày 8 giờ
422019-11-22 Andalus Rapid Chess Tournament (Non-Rated/Beginners) 65 ngày 8 giờ
432nd MBJ Open Rapid Chess Tournament 2019 65 ngày 9 giờ
4485th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 (2nd Ramli Mall) 66 ngày 6 giờ
4584th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 69 ngày 7 giờ
462019-11-18 Andalus Golden Sands Group Chess Games 69 ngày 8 giờ
47Bahrain Chess Academy 2nd Category Weekly Training Tournament 72 ngày 7 giờ
482019-11-15 Andalus "Childrens Day Fun Day" Team Bughouse Chess Trnmt 72 ngày 8 giờ
49Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 72 ngày 9 giờ
50Bahrain Chess Academy 2nd Category Blitz Rated Tournament 79 ngày 7 giờ