Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bahrain (BRN)

Flag BRN
SốGiảiCập nhật
12021-04-16 ANDALUS CHESS CLUB-BAHRAIN "Tamang Katuwaan" Weekly Blitz Chess Trnmt 103 ngày 5 giờ
2Friday Training B - Bahrain Chess Academy | 16-04-2021 104 ngày 11 giờ
3Friday Training A - Bahrain Chess Academy | 16-04-2021 104 ngày 11 giờ
4Friday Training - Bahrain Chess Academy | 09-0-2021 111 ngày 9 giờ
5Monday Training - Bahrain Chess Academy | 05-04-2021 115 ngày 10 giờ
62021-04-02 ANDALUS CHESS CLUB-BAHRAIN "PRESIDENT'S CUP" BLITZ CHESS TRNMT 118 ngày 15 giờ
7Friday Training - Bahrain Chess Academy | 26-03-2021 125 ngày 10 giờ
8Friday Training - Bahrain Chess Academy | 26-02-2021 152 ngày 15 giờ
9Friday Training - Bahrain Chess Academy | 12-02-2021 152 ngày 15 giờ
10Friday Training - Bahrain Chess Academy | 5-2-2021 152 ngày 15 giờ
11Bahrain Chess Academy Fide Rated Blitz 29-01-2021 181 ngày 13 giờ
12Bahrain Chess Academy Friday Training Tournament 29-01-2021 181 ngày 13 giờ
1320th Bahrain Chess Academy Rapid Fide Rated | 27-01-2021 183 ngày 8 giờ
14Bahrain Chess Academy Fide Rated Blitz 22-01-2021 188 ngày 8 giờ
15Bahrain Chess Academy Friday Training Tournament 22-01-2021 188 ngày 10 giờ
16Bahrain Chess Academy Fide Rated Blitz 15-01-2021 195 ngày 7 giờ
17Bahrain Chess Academy Friday Friendly Tournament 195 ngày 10 giờ
18Bahrain Chess Academy Fide Rated Blitz 08-01-2021 202 ngày 7 giờ
191st Categoty Weekly Training Tournament 202 ngày 10 giờ
20Bahrain Chess Academy Thursday Kids 07-01-2021 203 ngày 10 giờ
21Bahrain Chess Academy Fide Rated Blitz New Year 1-1-2021 209 ngày 7 giờ
22Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 25-12-2020 216 ngày 8 giờ
23Bahrain Chess Academy Friday Kids 20-11-2020 251 ngày 10 giờ
24Bahrain Chess Academy Friday Kids 257 ngày 13 giờ
25Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 265 ngày 8 giờ
2699th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 272 ngày 8 giờ
2798th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 515 ngày 13 giờ
28AlMeethaq Tournament 2020 - A 517 ngày 8 giờ
29Bahrain Chess Academy 2nd Category Rapid Fide Rated Tournament 517 ngày 9 giờ
30AlMeethaq Tournament 2020 - B 517 ngày 9 giờ
31Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 517 ngày 11 giờ
3213th Bahrain Chess Academy Fide Rated Classic 2020 523 ngày 13 giờ
33Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 524 ngày 11 giờ
3497th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 525 ngày 8 giờ
352020-02-15 Andalus Wiz Kids (Developmental - II) @ Andalus Bldg 530 ngày 12 giờ
362020-02-15 Andalus Wiz Kids (Developmental - I) 530 ngày 14 giờ
372020-02-15 Andalus Wiz Kids (Weekend Group) @ Jana Tower 530 ngày 17 giờ
38Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 531 ngày 11 giờ
3996th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 532 ngày 7 giờ
402020-02-10 Andalus Wiz Kids (Golden Sands Group) @ Hoora 535 ngày 10 giờ
412020-02-08 Andalus Wiz Kids (Weekend Group) @ Jana Tower 537 ngày 17 giờ
42Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 538 ngày 11 giờ
4395th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 539 ngày 7 giờ
442020-02-03 Andalus Wiz Kids (Golden Sands Group) @ Hoora 542 ngày 10 giờ
45Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 545 ngày 11 giờ
462020-01-31 Andalus Fide Rated Rapid Chess Tournament 545 ngày 16 giờ
4794th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 546 ngày 8 giờ
4892nd Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 546 ngày 18 giờ
4993rd Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 546 ngày 18 giờ
502020-01-27 Andalus Wiz Kids (Golden Sands Group) @ Hoora 549 ngày 10 giờ