Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Boss toernooi - reeks B 199 ngày 6 giờ
2BOSS toernooi - reeks A 202 ngày
3test 222 ngày
4test 222 ngày 12 giờ
5Rapid KBSK Jeugd 05092020 252 ngày 10 giờ
6Clubkamp 2021 262 ngày 7 giờ
7BK 2020 OPEN 277 ngày 10 giờ
8Clubcompetitie 'Het Trouwe Paard' Oostkamp 2019-20 334 ngày 12 giờ
9Online toernooi Stap 4-5-6 KBSK Brugge 343 ngày 4 giờ
10Clubtornooi 2019 - 2020 REEKS A 434 ngày 5 giờ
11Lentetoernooi Van Volden 2020 436 ngày 6 giờ
12Clubtornooi 2019-2020 REEKS B 442 ngày 21 giờ
13Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 483 ngày 2 giờ
14Vlaams schoolkamp. LAGER 483 ngày 4 giờ
15Vlaams schoolkamp. MINI 483 ngày 6 giờ
16Liga Schoolkampioenschap Middelbaar Onderwijs 532 ngày 4 giờ
17West vlaams schoolkampioenschap 2020 LO 539 ngày 5 giờ
18Fischer Random rapid 546 ngày 22 giờ
19Halloweenrapid 560 ngày 23 giờ
20Herfstrapid 574 ngày 22 giờ
21Snelschaakkampioenschap Oostkamp 602 ngày 23 giờ
22Worstenrapid 609 ngày 22 giờ
23'Return To Club' rapid 616 ngày 23 giờ
24Brugsemeesters 2019 639 ngày 7 giờ
25Blitz Brugse Meesters 2019 640 ngày 23 giờ
26Blitz VV 677 ngày 5 giờ
27Lentetoernooi Van Volden 695 ngày 3 giờ
28De Bosbes Hertsberge 2018 707 ngày
29West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2019 720 ngày 14 giờ
30West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2019 - C reeks 721 ngày 3 giờ
31Clubkampioenschap 2018-2019 788 ngày 9 giờ
32BK Schoolschaak 2019 LAGER 791 ngày 4 giờ
33BK Schoolschaak 2019 SECUNDAIR 791 ngày 4 giờ
34BK Schoolschaak 2019 MINI's 791 ngày 5 giờ
35Clubcompetitie 'Het Trouwe Paard' Oostkamp 791 ngày 23 giờ
36Schaakclub Van Volden Clubkampioenschap 2019 reeks A 806 ngày 8 giờ
37Schaakclub Van Volden Clubkampioenschap 2019 reeks B 808 ngày 11 giờ
38Brugsemeesters 2018 Blitz 837 ngày 10 giờ
39Vlaams schoolkamp. LAGER 847 ngày 4 giờ
40Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 847 ngày 5 giờ
41Vlaams schoolkamp. MINI'S 847 ngày 6 giờ
42PROVINCIALE SCHOOLKAMPIOENSCHAPPEN 2019 LO 917 ngày 5 giờ
43PROVINCIALE SCHOOLKAMPIOENSCHAPPEN 2019 MON 917 ngày 7 giờ
44Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -16 -18 -20 937 ngày 6 giờ
45Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -12 -14 937 ngày 6 giờ
46Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -8 -10 938 ngày 6 giờ
47Snelschaakkampioenschap Oostkamp 966 ngày 22 giờ
48Clubkampioenschap_Waregem 974 ngày 7 giờ
49Brugse Meesters 2018 1001 ngày 8 giờ
50Jeugdcriterium Oostende 2018: -14 1042 ngày 3 giờ