Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Burundi (BDI)

Flag BDI
SốGiảiCập nhật
1Burundi National Chess Championship Candidates phase 2 6 ngày
2Championnat National 2019 phase 1 29 ngày 3 giờ
3Championnat Inter-Clubs 36 ngày 7 giờ
4Tournoi d'Octobre 91 ngày 22 giờ
5TC Octobre 92 ngày 5 giờ
6Tournoi de Septembre Catégorie B 119 ngày 3 giờ
7Sep tournoi 119 ngày 4 giờ
8Tournoi de Classement d'Avril 274 ngày 1 giờ
9Mars 2019 302 ngày 2 giờ
10Tournoi des candidats 406 ngày 3 giờ
11Tournoi d'indépendance 547 ngày 1 giờ
12Tournoi Open De Juin 582 ngày 2 giờ