Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Burundi (BDI)

Flag BDI
SốGiảiCập nhật
1Tournoi de la Francophonie Mars 2021 88 ngày
2Tournoi Interclubs de Bujumbura 2021 158 ngày 1 giờ
3TNov 2020 214 ngày 4 giờ
4TC 2020 214 ngày 4 giờ
5Burundi National Chess Championship Candidates phase 2 519 ngày 23 giờ
6Championnat National 2019 phase 1 543 ngày 2 giờ
7Championnat Inter-Clubs 550 ngày 6 giờ
8Tournoi d'Octobre 605 ngày 21 giờ
9TC Octobre 606 ngày 4 giờ
10Tournoi de Septembre Catégorie B 633 ngày 2 giờ
11Sep tournoi 633 ngày 3 giờ
12Tournoi de Classement d'Avril 788 ngày
13Mars 2019 816 ngày 1 giờ
14Tournoi des candidats 920 ngày 2 giờ
15Tournoi d'indépendance 1061 ngày