Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (BAN)

Flag BAN
SốGiảiCập nhật
1Mujib Borsho MARCEL 2nd Division Chess League-2021 5 giờ 58 phút
2Mujib Borsho Invitational International Rating Chess Tournament 2020 1 ngày 9 giờ
3Mujib Borsho Invitational International Rating Chess Tournament 2020 14 ngày 5 giờ
4Mujib Borsho Invitational International Rating Chess Tournament 2020 14 ngày 6 giờ
5Sylhet FIDE International Rapid Rating Chess Tournament 2020 19 ngày 5 giờ
6Sylhet FIDE Standard International Rating Chess Tournament 2020 19 ngày 6 giờ
7" Mujib Borsho-Victory Day " CCPA Rapid Rating Chess Tournament - 2020 29 ngày 8 giờ
8hjggkjhhg cvn 36 ngày 7 giờ
9Shamsul Alam Smritee Chess Tournament - 2020 38 ngày 5 giờ
10Victory Day International Rapid Chess Tournament 2020 50 ngày 5 giờ
11Mujib Borsho FIDE Blitz Rating Chess Tournament 2020 78 ngày 9 giờ
12Morning Glory Online Bangladesh Chess Championship 2020 82 ngày 5 giờ
13Chattogram District BAR Association FIDE Rapid Rating Chess Tournament -2020 85 ngày 12 giờ
14Chattogram District BAR Association FIDE Rapid Rating Chess Tournament -2020 86 ngày 8 giờ
15Selection Chess Event for Girls for World Youth Chess 88 ngày 10 giờ
16Joytu Sheikh Hasina International Online Chess Tournament 2020 119 ngày 8 giờ
17Bangladesh Team Open for Online Chess Olympiad Practice Event 170 ngày 4 giờ
18Bangladesh Team Womens for Online Chess Olympiad Practice Event 170 ngày 4 giờ
19Sajeeb Wazid Joy Rapid Chess Championship 2020, Online Chess 174 ngày 4 giờ
20Online Olympiad Bangladesh Team 181 ngày 4 giờ
21Asian Seniors Zone 3.2 over 50 190 ngày 6 giờ
22Asian Seniors Online Chess Championships 2020 Over 65 - Zone 3.2 Qualification 190 ngày 7 giờ
23Senior Online Chess 197 ngày 4 giờ
24Online Test Event 204 ngày 7 giờ
25Asian Girls Under 20 Online Ch 2020 - Zone 3.2 Qualification 240 ngày 12 giờ
26Asian Junior Online Ch 2020 - Zone 3.2 Qualification 240 ngày 12 giờ
27WALTON Smart TV National Youth Chess Championships-2020, Under-18 311 ngày 6 giờ
28Walton Smart TV National Youth Chee Championships-2020, Under-10 311 ngày 6 giờ
29WALTON Smart TV National Youth Chess Championships-2020, Under-16 311 ngày 6 giờ
30WALTON Smart TV National Youth Chess Championships-2020, Under-14 311 ngày 6 giờ
31WALTON Smart TV National Youth Chee Championships-2020, Under-12 311 ngày 7 giờ
32Independence Day FIDE Rapid Rating Chess Tournament - 2020 311 ngày 15 giờ
33Walton Smart TV National Youth Chee Championships-2020, Under-8 313 ngày 13 giờ
34WALTON Air Conditioner FIDE Rapid School Chess Tournament-5 323 ngày 9 giờ
35WALTON Air Conditioner FIDE Rapid School Chess Tournament-4 330 ngày 9 giờ
3612 th Amrito Lal Day International Chess Tournament 2020 330 ngày 11 giờ
37CJKS-Haji Md. Nurul Hoque Sawdagar Memorial Premier Division Chess League-2020 331 ngày 9 giờ
38CJKS-Haji Md. Nurul Hoque Sawdagar Memorial 1st Division Chess League-2020 331 ngày 9 giờ
39 Elegant 20th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2020, Below-2000 336 ngày 6 giờ
40 Elegant 5th FIDE Blitz Rating Chess Tournament 2020 336 ngày 7 giờ
41DUCSU MujibborshoRapid Chess Tournament 2020 336 ngày 9 giờ
42Gateway Academy FIDE Rapid School Chess Tournament 336 ngày 11 giờ
43Third Open Air Blitz Rating Chess Tournament - 2020 337 ngày 4 giờ
44Begum Laila Alam 11th Rating Women's Chess Tournament 338 ngày 6 giờ
45International Mother Language Day FIDE Standard Rating Chess Tournament - 2020 343 ngày 6 giờ
46WALTON Air Conditioner School FIDE Rapid Chess Tournament-3 344 ngày 10 giờ
47WALTON Air Conditioner School FIDE Rapid Chess Tournament-2 351 ngày 9 giờ
48Mujib Barsho Open Women Chess Tournament - 2020 354 ngày 9 giờ
492nd Shahid Kamaruzzaman Memorial International Open FIDE Rating Chess Tournament 354 ngày 12 giờ
50CCA-Junior FIDE Rapid Rating Chess Tournament 2020 ( Under-20 ) 357 ngày 5 giờ