Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
1Intern. Bodenseeopen Senioren 2020 114 ngày 4 giờ
26. Intern. Bodenseeopen 2020 114 ngày 4 giờ
3Rallye Bludenz 2020 - SCHÜLER 125 ngày
4Rallye Lustenau 2020 JUGEND (Runden 1-2 Schnellschach-Elowertung) 128 ngày 5 giờ
5Rallye Lustenau 2020 JUGEND (Runden 3-5 Turnierschach-Elowertung) 128 ngày 5 giờ
6Rallye Bludenz 2020 - JUGEND (Runden 1-2 Schnellschachelowertung) 128 ngày 5 giờ
7Rallye Bludenz 2020 - JUGEND (Runden 3-5 Turnierschachelowertung) 128 ngày 5 giờ
8Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, C-Klasse 201 ngày 23 giờ
9Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, B-Klasse 201 ngày 23 giờ
10Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, A-Klasse 201 ngày 23 giờ
11Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, LIGA 201 ngày 23 giờ
1235. Int. Dreikönig-Turnier in Bregenz 208 ngày 23 giờ
13Rallyeturnier in Mäder 2019, Schülerklasse 218 ngày 2 giờ
14Lochauer Weihnachtsblitzturnier 2019 220 ngày 16 giờ
15Rallye-Turnier in Rankweil, Jugendklasse (Runden 3-5 Turnierschach-Elo) 222 ngày 23 giờ
16Rallye-Turnier in Rankweil, Jugendklasse (Runden 1-2 Schnellchach-Elo) 222 ngày 23 giờ
17Rallyeturnier in Mäder 2019, Jugendklasse (Runden 1-2 Schnellschach-Elo) 224 ngày 1 giờ
18Rallyeturnier in Mäder 2019, Jugendklasse (Runden 3-5 Turierschach-Elo) 224 ngày 1 giờ
19Rallye Turnier in Frastanz 2019 - Schüler 224 ngày 1 giờ
20Rallye-Turnier in Rankweil, Schülerklasse 224 ngày 21 giờ
21Bezirk-Bludenz Blitzmeisterschaft 2019 231 ngày 3 giờ
22Rallye Turnier in Frastanz - Einsteiger 235 ngày 4 giờ
23Rallye-Turnier Frastanz - Jugend (für Schnellschach-Elowtg Rd. 1+2) 235 ngày 22 giờ
24Rallye Turnier in Frastanz 2019 - Jugend (Turierschach-Elowertung) 235 ngày 23 giờ
25Rallye Turnier in Frastanz 2019 - Jugend (Schnellschach-Elowertung) 235 ngày 23 giờ
26Rallye Turnier in Frastanz - Einsteiger 238 ngày 20 giờ
27Rallyeturnier in Mäder 2019, Einsteigerklasse 266 ngày 22 giờ
28UNION Landesblitzmeisterschaft Allgmeine Klasse 295 ngày 20 giờ
29Rallye-Turnier in Rankweil, Einsteigergruppe 301 ngày 20 giờ
30Rallye-Turnier in Rankweil, Schülerklasse 301 ngày 20 giờ
31Rallye-Turnier in Rankweil, Jugendklasse 301 ngày 20 giờ
32Schach im Park Mariahilf in Bregenz 330 ngày 21 giờ
335. Walgaucup 2019 400 ngày 1 giờ
34Vorarlberger Nachwuchscup 2019 - Finale 413 ngày 16 giờ
35Int. Bodenseeopen Senioren 2019 426 ngày 2 giờ
365. Int. Bodenseeopen 2019 426 ngày 2 giờ
37Intern. Bodensee-OPEN 2019 - Blitzturnier 430 ngày 23 giờ
38Vorarlberg-Cup 2019 Finale 442 ngày 15 giờ
39Nachwuchs-Cup 2019 Gruppe 1 450 ngày 20 giờ
40Nachwuchs-Cup 2019 Gruppe 2 450 ngày 20 giờ
41Vorarlberg-Cup 2019 Semifinale Gruppe 2 463 ngày 19 giờ
42Vorarlberg-Cup 2019 Semifinale Gruppe 1 463 ngày 19 giờ
43Seniorenlandesblitzmeisterschaft 2019 480 ngày 14 giờ
44Vbg. Seniorenlandesmeisterschaft 2019 487 ngày 17 giờ
4526. Josefiturnier 2019 - Kategorie Jugend (ELowertnug Turnierschsch Rd 3 bis 5) 488 ngày 15 giờ
4626. Josefiturnier 2019 - Kategorie Jugend (ELowertnug Schnellschsch Rd 1 und 2) 488 ngày 15 giờ
47Rallye Bludenz 2019 - Jugend (Turnierschach-Elowertung Runden 3 bis 5) 490 ngày 2 giờ
48Rallye Bludenz 2019 - Jugend (Schnellschach-Elowertung Runden 1 und 2) 490 ngày 2 giờ
49Schachrallye Lustenau Jugend 2019 (Schnellschachelowertung Rd 1 und 2) 490 ngày 2 giờ
50Schachrallye Lustenau Jugend 2019 (Turnierschachelowertung Rd 3 bis 5) 490 ngày 2 giờ
Máy chủ Chess-Tournaments-Results © 2006-2020 Heinz Herzog, CMS-Version 24.05.2020 09:15
PixFuture exclusive partner, Điều khoản sử dụng,