Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
1Lehrerturnier 2020 4 giờ 53 phút
2Intern. Bodenseeopen Senioren 2020 1 ngày 10 giờ
36. Intern. Bodenseeopen 2020 5 ngày 1 giờ
4Vbg. Landesmeisterschaft 2020 Mädchen U10-U14 9 ngày
5Vbg. Landesmeisterschaft 2020 U14 9 ngày 3 giờ
6Vbg. Landesmeisterschaft 2020 - U16 9 ngày 3 giờ
7Vbg. Landesmeisterschaft 2020 U12 9 ngày 4 giờ
8Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, C-Klasse 9 ngày 5 giờ
9Vbg. Landesmeisterschaft 2020 - U18 9 ngày 23 giờ
10Vbg. Landesmeisterschaft 2020 U10 11 ngày 1 giờ
11Rallye Lustenau 2020 JUGEND 15 ngày 2 giờ
12Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, LIGA 19 ngày 6 giờ
13Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, A-Klasse 19 ngày 6 giờ
14Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, B-Klasse 19 ngày 6 giờ
15Rallye Bludenz 2020 - JUGEND 25 ngày 2 giờ
16Rallye Bludenz 2020 - SCHÜLER 25 ngày 2 giờ
17Schulenturnier Bludenz 2020 - VOLKSSCHULE 26 ngày
18Schulenturnier Bludenz - UNTERSTUFE 26 ngày
1935. Int. Dreikönig-Turnier in Bregenz 44 ngày 3 giờ
20Rallyeturnier in Mäder 2019, Schülerklasse 53 ngày 7 giờ
21Lochauer Weihnachtsblitzturnier 2019 55 ngày 21 giờ
22Rallye-Turnier in Rankweil, Jugendklasse (Runden 3-5 Turnierschach-Elo) 58 ngày 4 giờ
23Rallye-Turnier in Rankweil, Jugendklasse (Runden 1-2 Schnellchach-Elo) 58 ngày 4 giờ
24Rallyeturnier in Mäder 2019, Jugendklasse (Runden 1-2 Schnellschach-Elo) 59 ngày 5 giờ
25Rallyeturnier in Mäder 2019, Jugendklasse (Runden 3-5 Turierschach-Elo) 59 ngày 5 giờ
26Rallye Turnier in Frastanz 2019 - Schüler 59 ngày 6 giờ
27Rallye-Turnier in Rankweil, Schülerklasse 60 ngày 1 giờ
28Bezirk-Bludenz Blitzmeisterschaft 2019 66 ngày 8 giờ
29Rallye Turnier in Frastanz - Einsteiger 70 ngày 9 giờ
30Rallye-Turnier Frastanz - Jugend (für Schnellschach-Elowtg Rd. 1+2) 71 ngày 3 giờ
31Rallye Turnier in Frastanz 2019 - Jugend (Turierschach-Elowertung) 71 ngày 4 giờ
32Rallye Turnier in Frastanz 2019 - Jugend (Schnellschach-Elowertung) 71 ngày 4 giờ
33Rallye Turnier in Frastanz - Einsteiger 74 ngày 1 giờ
34Rallyeturnier in Mäder 2019, Einsteigerklasse 102 ngày 2 giờ
35Rallye-Turnier in Rankweil, Einsteigergruppe 137 ngày
36Rallye-Turnier in Rankweil, Schülerklasse 137 ngày
37Rallye-Turnier in Rankweil, Jugendklasse 137 ngày
38Schach im Park Mariahilf in Bregenz 166 ngày 2 giờ
395. Walgaucup 2019 235 ngày 6 giờ
40Vorarlberger Nachwuchscup 2019 - Finale 248 ngày 21 giờ
41Int. Bodenseeopen Senioren 2019 261 ngày 7 giờ
425. Int. Bodenseeopen 2019 261 ngày 7 giờ
43Intern. Bodensee-OPEN 2019 - Blitzturnier 266 ngày 3 giờ
44Vorarlberg-Cup 2019 Finale 277 ngày 20 giờ
45Nachwuchs-Cup 2019 Gruppe 1 286 ngày
46Nachwuchs-Cup 2019 Gruppe 2 286 ngày
47Vorarlberg-Cup 2019 Semifinale Gruppe 2 298 ngày 23 giờ
48Vorarlberg-Cup 2019 Semifinale Gruppe 1 298 ngày 23 giờ
49Seniorenlandesblitzmeisterschaft 2019 315 ngày 19 giờ
50Vbg. Seniorenlandesmeisterschaft 2019 322 ngày 22 giờ