Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
1Vbg. Internet Jugend Rallye 2020/21 - FINALE U10 21 giờ 37 phút
2Vbg. Internet Jugend Rallye 2020/21 - TURNIER 3 7 ngày 15 giờ
3Vbg. Internet Jugend Rallye 2020/21 - TURNIER 2 28 ngày 15 giờ
4Vbg. Internet Jugend Rallye 2020/21 - TURNIER 1 49 ngày 15 giờ
5Vbg. Internet Jugend Rallye - TESTTURNIER 56 ngày 14 giờ
6Test C - online 71 ngày 13 giờ
7Test B - online 71 ngày 14 giờ
8Test A 76 ngày 13 giờ
9Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2020-21 91 ngày 14 giờ
10Blitz am See in Bregenz 2020 (nur bei Schönwetter) 120 ngày 14 giờ
11Schach im Park Mariahilf in Bregenz 2020 (nur bei Schönwetter) 127 ngày 15 giờ
12Rallye Bludenz 2020 - SCHÜLER 292 ngày 18 giờ
13Rallye Lustenau 2020 JUGEND (Runden 1-2 Schnellschach-Elowertung) 295 ngày 23 giờ
14Rallye Lustenau 2020 JUGEND (Runden 3-5 Turnierschach-Elowertung) 295 ngày 23 giờ
15Rallye Bludenz 2020 - JUGEND (Runden 1-2 Schnellschachelowertung) 296 ngày
16Rallye Bludenz 2020 - JUGEND (Runden 3-5 Turnierschachelowertung) 296 ngày
17Vbg. Seniorenlandesmeisterschaft 2020 305 ngày 11 giờ
18Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, LIGA 311 ngày 19 giờ
19Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, A-Klasse 311 ngày 19 giờ
20Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, B-Klasse 311 ngày 19 giờ
21Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, C-Klasse 311 ngày 19 giờ
22Rally Lustenau 2020 Schüler 321 ngày 22 giờ
23Rallye Lustenau 2020 U8 321 ngày 22 giờ
24Schulschach Lustenau 2020 Volksschule 323 ngày 13 giờ
25Schulschachturnier Lustenau 2020 Unterstufe 323 ngày 13 giờ
26Lehrerturnier 2020 332 ngày 18 giờ
27Vbg. Landesmeisterschaft 2020 Mädchen U10-U14 341 ngày 14 giờ
28Vbg. Landesmeisterschaft 2020 U14 341 ngày 16 giờ
29Vbg. Landesmeisterschaft 2020 - U16 341 ngày 16 giờ
30Vbg. Landesmeisterschaft 2020 U12 341 ngày 17 giờ
31Vbg. Landesmeisterschaft 2020 - U18 342 ngày 12 giờ
32Vbg. Landesmeisterschaft 2020 U10 343 ngày 15 giờ
33Schulenturnier Bludenz 2020 - VOLKSSCHULE 358 ngày 14 giờ
34Schulenturnier Bludenz - UNTERSTUFE 358 ngày 14 giờ
3535. Int. Dreikönig-Turnier in Bregenz 376 ngày 17 giờ
36Rallyeturnier in Mäder 2019, Schülerklasse 385 ngày 21 giờ
37Lochauer Weihnachtsblitzturnier 2019 388 ngày 11 giờ
38Rallye-Turnier in Rankweil, Jugendklasse (Runden 3-5 Turnierschach-Elo) 390 ngày 18 giờ
39Rallye-Turnier in Rankweil, Jugendklasse (Runden 1-2 Schnellchach-Elo) 390 ngày 18 giờ
40Rallyeturnier in Mäder 2019, Jugendklasse (Runden 1-2 Schnellschach-Elo) 391 ngày 19 giờ
41Rallyeturnier in Mäder 2019, Jugendklasse (Runden 3-5 Turierschach-Elo) 391 ngày 19 giờ
42Rallye Turnier in Frastanz 2019 - Schüler 391 ngày 19 giờ
43Rallye-Turnier in Rankweil, Schülerklasse 392 ngày 15 giờ
44Bezirk-Bludenz Blitzmeisterschaft 2019 398 ngày 21 giờ
45Rallye Turnier in Frastanz - Einsteiger 402 ngày 23 giờ
46Rallye-Turnier Frastanz - Jugend (für Schnellschach-Elowtg Rd. 1+2) 403 ngày 17 giờ
47Rallye Turnier in Frastanz 2019 - Jugend (Turierschach-Elowertung) 403 ngày 17 giờ
48Rallye Turnier in Frastanz 2019 - Jugend (Schnellschach-Elowertung) 403 ngày 18 giờ
49Rallyeturnier in Mäder 2019, Einsteigerklasse 434 ngày 16 giờ
50UNION Landesblitzmeisterschaft Allgmeine Klasse 463 ngày 14 giờ