Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
12. Bundesliga West 202021 27 ngày 14 giờ
22. BUNDESLIGA MITTE 2020/2021 34 ngày 7 giờ
3Österreichische Staatsmeisterschaft 2021 Blitzschach 40 ngày 1 giờ
4Österreichische Staatsmeisterschaft 2021 Schnellschach 40 ngày 1 giờ
51. BUNDESLIGA 2020/2021 45 ngày 12 giờ
62. Frauenbundesliga 2020/2021 48 ngày 11 giờ
72. Bundesliga Ost 2020/2021 48 ngày 11 giờ
8WOMEN'S DAY BLITZ 66 ngày 9 giờ
9AUSTRIAN CHESS DAY FOR GIRLS U14 1. Online Mädchenschachtag 69 ngày 1 giờ
101. Frauen Bundesliga 2020/21 111 ngày 7 giờ
11AUTch-online Rapid BLMM 153 ngày 1 giờ
12AUTch-online Rapid U14 boys 153 ngày 2 giờ
13AUTch-online Rapid U18 boys 153 ngày 2 giờ
14AUTch-online Rapid U16 boys 153 ngày 2 giờ
15AUTch-online Rapid U18 girls 153 ngày 2 giờ
16AUTch-online Rapid U16 girls 153 ngày 2 giờ
17AUTch-online Rapid U14 girls 153 ngày 2 giờ
18AUTch-online Blitz U14 girls 153 ngày 3 giờ
19AUTch-online Rapid U08 girls 153 ngày 5 giờ
20AUTch-online Rapid U12 girls 153 ngày 5 giờ
21AUTch-online Rapid U12 boys 153 ngày 5 giờ
22AUTch-online Rapid U10 girls 153 ngày 5 giờ
23AUTch-online Rapid U10 boys 153 ngày 5 giờ
24AUTch-online Blitz U08 girls 153 ngày 5 giờ
25AUTch-online Rapid U08 boys 153 ngày 5 giờ
26AUTch-online Blitz U14 boys 153 ngày 11 giờ
27AUTch-online Blitz U18 boys 155 ngày 1 giờ
28AUTch-online Blitz U16 boys 155 ngày 1 giờ
29AUTch-online Blitz U16 girls 155 ngày 1 giờ
30AUTch-online Blitz U18 girls 155 ngày 1 giờ
31AUTch-online Blitz U12 girls 155 ngày 2 giờ
32AUTch-online Blitz U12 boys 155 ngày 2 giờ
33AUTch-online Blitz U10 girls 155 ngày 2 giờ
34AUTch-online Blitz U10 boys 155 ngày 2 giờ
35AUTch-online Blitz U08 boys 155 ngày 2 giờ
36AUTch-online Blitz U14 girls 155 ngày 3 giờ
37Testturnier 5 - OeISM 0818 - O, W 158 ngày 3 giờ
38Testturnier 4b - OeISM 0818 - S 159 ngày 4 giờ
39Frauenschach_AUT Blitzturnier 2020 159 ngày 21 giờ
40Testturnier 4 - OeISM 0818 - S, K 161 ngày 3 giờ
41Testturnier 3 - OeISM 0818 - B 161 ngày 6 giờ
42Testturnier 2 - OeISM 0818 - St, N 162 ngày 5 giờ
43Testturnier OeISM 0818 165 ngày 11 giờ
4443. Blindenschach Staatsmeisterschaft 2020 217 ngày 9 giờ
45OeISM Blitz Offen - FINALE 222 ngày 12 giờ
46OeISM Blitz Frauen - FINALE 222 ngày 12 giờ
47Österreichische Staatsmeisterschaft 2020 Blitzschach 249 ngày 22 giờ
48Österreichische Staatsmeisterschaft 2020 Schnellschach 252 ngày 5 giờ
49AUT Arbiters Tournament 258 ngày 4 giờ
50Österreichische Online Bundesländermannschaftsmeisterschaft 317 ngày