Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Angola (ANG)

Flag ANG
SốGiảiCập nhật
1CAMPEONATO PROVINCIAL DE XADREZ DE LUANDA DE JOVENS FEMININO SUB 16 1 ngày 5 giờ
2OPEN CAMPEONATO PROVINCIAL DE XADREZ DE LUANDA DE JOVENS SUB12 1 ngày 6 giờ
3OPEN CAMPEONATO PROVINCIAL DE XADREZ DE LUANDA DE JOVENS SUB 16 1 ngày 6 giờ
4TORNEIO DE ABERTURA DITROV 2020 6 ngày 10 giờ
5TORNEIO FIM DE ANO DITROV 2019 20 ngày 4 giờ
6TORNEIO DE FINAL DE ANO - SUMBE - 2019 22 ngày 23 giờ
7CAMPEONATO NACIONAL POR EQUIPAS - NAMIBE 2019 27 ngày 20 giờ
8JORNADA DE XADREZ BAI - Feminino 31 ngày 10 giờ
9JORNADA DE XADREZ BAI 31 ngày 10 giờ
10Torneio de fim de ano do Club Nautico da Ilha de Luanda 34 ngày 22 giờ
11CAMPEONATO NACIONAL P0R EQUIPAS - NACIONAL 2019 38 ngày 6 giờ
12IV Festival Universitário de Xadrez do ISPTEC - Final de ano 2019 38 ngày 23 giờ
13FESTIVAL DE XADREZ UNIVERSITÁRIO NO ISPTEC - FIM DE ANO 2019 38 ngày 23 giờ
14ANGOLA LIVRE 2019 WOMAN SECTION 53 ngày 5 giờ
15OPEN ANGOLA LIVRE 2019 53 ngày 7 giờ
16TAÇA ENDE EM XADREZ SUMBE - 2019 61 ngày 7 giờ
17OPEN ANGOLA LIVRE 2019 62 ngày 1 giờ
18Taça INEA em Xadrez Feminino 63 ngày 9 giờ
19 International Chess Tournament - Luanda - SADC 63 ngày 9 giờ
20 International Chess Tournament - Luanda - SADC 63 ngày 10 giờ
21Taça INEA em Xadrez Feminino 63 ngày 10 giờ
22 International Chess Tournament - Luanda - SADC 63 ngày 10 giờ
23 International Chess Tournament - Luanda - SADC 66 ngày 1 giờ
24 International Chess Tournament - Luanda - SADC 66 ngày 8 giờ
25Taça INEA em Xadrez Feminino 68 ngày 1 giờ
26Taça INEA em Xadrez Feminino 68 ngày 2 giờ
27 International Chess Tournament - Luanda - SADC 68 ngày 7 giờ
28TORNEIO ABERTO ANGOLA LIVRE 2019 69 ngày 7 giờ
29TORNEIO 11 DE NOVEMBRO - SUMBE 2019 73 ngày 3 giờ
30CAMPEONATO PROVINCIAL POR EQUIPAS 2019 76 ngày 6 giờ
31CAMPEONATO PROVINCIAL POR EQUIPAS HUILA 2019 91 ngày 2 giờ
32TAÇA JONCE TOP 10 SUB 12 XADREZ 2019 106 ngày 8 giờ
33TAÇA JONCE TOP 10 FEMININO XADREZ 2019 106 ngày 8 giờ
34TAÇA JONCE TOP 10 XADREZ 2019 106 ngày 8 giờ
35OPEN DE XADREZ SUB 2000 124 ngày 1 giờ
368ª EDIÇAO DO TORNEIO DA DITROV 2019 127 ngày 20 giờ
37Festival de Xadrez São José de Cluni 2019 - Sub 15, 17, 19, 140 ngày 21 giờ
38Festival de Xadrez São José de Cluni 2019 - Sub 11 e 13 140 ngày 21 giờ
39Festival de Xadrez São José de Cluni 2019 - Sub 7 e 9 140 ngày 22 giờ
40TORNEIO = NOSSA SENHORA DO MONTE= HUILA 2019 147 ngày 5 giờ
41Rene castilhos - Sub 18 - Rápidas 154 ngày 3 giờ
42Rene castilhos - Sub 18 155 ngày 2 giờ
43 SARPCCO CHESS TORNAMENT LUANDA 2019 161 ngày 3 giờ
44 SARPCCO CHESS TORNAMENT WOMEN LUANDA 2019 161 ngày 6 giờ
458º Aniversário do ISPTEC - 2º Torneio Individual de Xadrez 168 ngày 22 giờ
46TORNEIO DE XADREZ ESCOLAR - ANGOLA 2019 SUB 13 E SUB 17 179 ngày 19 giờ
47TORNEIO DE XADREZ ESCOLAR - ANGOLA 2019 SUB 9 E SUB 11 179 ngày 19 giờ
48II TORNEIO DE PREPARACAO SARPCCO ANGOLA 2019 188 ngày 2 giờ
49TORNEIO DE PREPARACAO ANGOLA SARPCCO 2019 191 ngày 2 giờ
50Macovi Sport Club - 1º Festival Infantil Junho 2019 - Sub 16 203 ngày 21 giờ