Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Algeria (ALG)

Flag ALG
SốGiảiCập nhật
1Kvalifikacije za 3. A ligu Centar 60 ngày 7 giờ
2a 139 ngày 13 giờ
3Premier Mémorial - BOUDIBA Mahfoud 313 ngày 7 giờ
4Tournoi de selection_2020 Open 313 ngày 9 giờ
541éme Edition d'Algiers First Saturday 320 ngày 7 giờ
6Bel Abbes Women Championship 2020 320 ngày 13 giờ
7Coupe d'algerie - ZONE SUD 2020 326 ngày 5 giờ
8Zonal Centre - Coupe d'Algérie Individuel 2020 327 ngày 4 giờ
9zonal ouest de la coupe d'algerie TC 2020 327 ngày 6 giờ
10zonal ouest de la coupe d'algerie TC 2020 327 ngày 6 giờ
11Demi Final Championnat National Toutes Catégories Féminin 2020 327 ngày 6 giờ
12Algerian Regional Cup * L'Est * 327 ngày 7 giờ
13Tournoi du 18 Fevrier 2020 333 ngày 15 giờ
14Final de la coupe AS .AJYAL SIDI BEL ABBES 2020 U 20 ANS BLITZ 334 ngày 7 giờ
152ème étape des Championnat de Wilaya Individuels U12 Tizi Ouzou 340 ngày 15 giờ
16Championnat d'Alger U12 Filles 2020 341 ngày 8 giờ
17Championnat d'Alger U18 2020 Garçons 341 ngày 8 giờ
18Championnat d'Alger U18 Filles 2020 341 ngày 8 giờ
19Championnat U12 Garçons 2020 341 ngày 8 giờ
20OPEN USBISKRA 2020 - YOUM CHAHID 341 ngày 10 giờ
212ème étape des Championnats de Wilaya Individuels U18 Tizi Ouzou 342 ngày 9 giờ
22OPEN USBISKRA 2020 342 ngày 9 giờ
23ELIMINATOIRES REGION OUEST DU CHAMPIONNAT SURETE NATIONALE HOMMES 344 ngày 8 giờ
24ELIMINATOIRE REGION OUEST SURETE NATIONALE FILLES 344 ngày 9 giờ
251/2 Final de la coupe AS.AJYAL sidi bel abbes elo Blitz 2020 348 ngày 5 giờ
26Algerian individual chess championship 2020 semi final 348 ngày 5 giờ
27Championnat d'Alger 2020 U10 Garçons 348 ngày 8 giờ
28Championnat d'Alger 2020 U10 Filles 348 ngày 8 giờ
29Championnat d'Alger 2020 U16 Garçons 348 ngày 8 giờ
30Championnat d'Alger 2020 U16 Filles 348 ngày 8 giờ
31Championnat regional "EST" de la sureté regionale 2020 Filles 351 ngày 12 giờ
32Championnat régional "Est" de la sureté nationale 2020 Open 351 ngày 13 giờ
33Championnat régional "SUD EST" de la sureté nationale 2020 Open 352 ngày 3 giờ
34Championnat regional "SUD EST" de la sureté regionale 2020 Filles 352 ngày 15 giờ
35Championnat national universitaire;5eme edition 354 ngày 11 giờ
36Championnat d'Alger U 14 Garçons 355 ngày 8 giờ
37Championnat d'Alger U14 Filles 355 ngày 8 giờ
38Championnat d'Alger 355 ngày 8 giờ
39 1ernTournoi regional ouest blitz 2020 356 ngày 12 giờ
40Championnat d'Algerie 2020 S50 362 ngày 4 giờ
41Tournois U14 - Tipaza دورة لأقل من 14 سنة - تيبازة 362 ngày 12 giờ
42 1er Tournoi regional blitz 2020 362 ngày 15 giờ
43ZONAL SUD OUARGLA 2020 369 ngày 12 giờ
44Tournoi 01 YENNAYER 2970 AS.AJYAL SIDI BEL ABBES 2020 374 ngày 5 giờ
45Zonal "EST" 2020 376 ngày 3 giờ
46Zonal ''CENTRE'' 2020 376 ngày 5 giờ
47zonal Ouest TC 2020 376 ngày 6 giờ
4840 éme Edition d'algiers First Saturday 381 ngày 11 giờ
4921éme Edition du Kids First Saturday 383 ngày 5 giờ
502020 Algerian Youth Championships Semi Final U16 Girls 383 ngày 11 giờ