Sélection du tournoi

Trier selon

Sélectionner une fédération: Vietnam (VIE)

Flag VIE
TournoiDernière mise à jour
1GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT LẦN THỨ VIII NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 3 Heures 18 Min.
2GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT LẦN THỨ VIII NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 3 Heures 20 Min.
3GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG KHU VỰC ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 13 3 Heures 22 Min.
4GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG KHU VỰC ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 15 3 Heures 26 Min.
5GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG KHU VỰC ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - CỜ TƯỚNG 3 Heures 37 Min.
6GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG KHU VỰC ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 15 4 Heures 5 Min.
7GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG KHU VỰC ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 13 4 Heures 17 Min.
8GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG KHU VỰC ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 11 4 Heures 19 Min.
9GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG KHU VỰC ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 11 4 Heures 23 Min.
10GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG KHU VỰC ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 9 4 Heures 26 Min.
11Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán tháng 2 năm 2020 4 Heures 26 Min.
12GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG KHU VỰC ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 9 4 Heures 29 Min.
13GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG KHU VỰC ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 7 5 Heures 23 Min.
14GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG KHU VỰC ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 6 5 Heures 37 Min.
15GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG KHU VỰC ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 7 5 Heures 41 Min.
16Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10 Nữ 9 Heures 10 Min.
17GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG KHU VỰC ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 6 (Hệ vòng tròn) 12 Heures 41 Min.
1810th HDBank International Chess Tournament 2020 - Masters 5 Jours 1 Heures
1910th HDBank International Chess Tournament 2020 - Challengers 5 Jours 1 Heures
20Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn -U8 Nữ 5 Jours 23 Heures
21Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U6 Nữ 5 Jours 23 Heures
22Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10 Nam 5 Jours 23 Heures
23Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12 Nam 5 Jours 23 Heures
24Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12 Nữ 5 Jours 23 Heures
25Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U20 Nam 5 Jours 23 Heures
26Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14 Nam 5 Jours 23 Heures
27Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U20 Nữ 5 Jours 23 Heures
28Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14Nam 6 Jours
29Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12Nam 6 Jours
30Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U8 Nam 6 Jours
31Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U6 Nam 6 Jours
32Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U8 Nam 6 Jours
33Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14 Nữ 6 Jours
34Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10Nam 7 Jours 1 Heures
35Giải cờ vua tất niên Kỷ Hợi CLB cờ vua Thái Nguyên 7 Jours 1 Heures
36Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14 Nữ 7 Jours 1 Heures
37Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10 Nữ 7 Jours 1 Heures
38Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12 Nữ 7 Jours 1 Heures
39Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U8 Nữ 7 Jours 1 Heures
40Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán tháng 1 năm 2020 10 Jours 3 Heures
41giải cờ vua Clb Thần Đồng Đà Nẵng bảng nâng cao lần 2 10 Jours 6 Heures
42GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020 HUYỆN THỐNG NHẤT LỨA TUỔI 41 10 Jours 7 Heures
43GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020 HUYỆN THỐNG NHẤT LỨA TUỔI 51 10 Jours 9 Heures
44GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020 HUYỆN THỐNG NHẤT 10 Jours 11 Heures
45Giải cờ vua đường đến vinh quang lần V - số 44 ngõ 25 Bùi Huy Bích CLB Kiện tướng tương lai 11 Jours 23 Heures
46GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỚP 11, 12 13 Jours
47GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 11, 12 13 Jours
48Giải đấu Online chuyên đề Cấp tiến Trung Binh đối Bình Phong Mã 13 Jours 8 Heures
49Giải cờ siêu chớp tổng kết cuối năm Đinh Hợi - ĐTQ3 - KTTL 14 Jours
50GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 4, 5 14 Jours 3 Heures