Sélection du tournoi

Trier selon

Sélectionner une fédération: Georgia (GEO)

Flag GEO
TournoiDernière mise à jour
1GEO School G-13 Ch 2020 19 Heures 49 Min.
2GEO School G-11 Ch 2020 19 Heures 51 Min.
3GEO School B-11 Ch 2020 19 Heures 59 Min.
4GEO School B-13 Ch 2020 20 Heures 41 Min.
5GEO School B-9 Ch 2020 21 Heures 42 Min.
6GEO School G-9 Ch 2020 22 Heures 5 Min.
7GEO School G-7 Ch 2020 23 Heures 30 Min.
8GEO School B-7 Ch 2020 23 Heures 37 Min.
9Tbilisi Sunday (Blitz-02) 2020 2 Jours 22 Heures
10III 3 Jours 1 Heures
11საკვალიფიკაციო ტურნირი III-IV თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 3 Jours 2 Heures
12საკვალიფიკაციო ტურნირი V თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 3 Jours 2 Heures
13IV "ოლიმპიური ჩემპიონი" 3 Jours 2 Heures
14V თანრიგი "ოლიმპიური ჩემპიონი" 3 Jours 2 Heures
15batumi2019 4 Jours 13 Heures
16Abastumani open 8 Jours 20 Heures
17Tbilisi Sunday (Blitz-01) 2020 9 Jours 22 Heures
18იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 11 წლამდე ჭაბუკთა შორის 9 Jours 22 Heures
19იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 11 წლამდე გოგონათა შორის 9 Jours 23 Heures
20იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 9 წლამდე გოგონათა შორის 9 Jours 23 Heures
21იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 9 წლამდე ჭაბუკთა შორის 9 Jours 23 Heures
22იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 13 წლამდე ჭაბუკთა შორის 10 Jours
23საკვალიფიკაციო შეჯიბრი IV თანრიგზე (დავით ჯოჯუას საჭადრაკო სკოლა) 10 Jours 1 Heures
24იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 7 წლამდე ჭაბუკთა შორის 10 Jours 1 Heures
25იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში- 8 წელს გადაცილებულ უთან. ჭაბუკთა შორის 10 Jours 1 Heures
26იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში - 8 წლამდე უთანრიგო ჭაბუკთა შორის 10 Jours 4 Heures
27იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში - 8 წლამდე უთანრიგო გოგონათა შორის 10 Jours 4 Heures
28იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში- 8 წელს გადაცილებულ უთან. გოგონთა შორის 12 Jours
29იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 13 წლამდე გოგონათა შორის 13 Jours 21 Heures
30იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 7 წლამდე გოგონათა შორის 13 Jours 22 Heures
31იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში - 6 წლამდე უთანრიგო მოჭადრაკეთა შორის 13 Jours 22 Heures
32იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში - 8 წლამდე უთანრიგო გოგონათა შორის 18 Jours 22 Heures
33იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში - 6 წლამდე უთანრიგო გოგონათა შორის 19 Jours 14 Heures
34Tbilisi Cup 2019 22 Jours 20 Heures
35ქ. რუსთავის საახალწლო ტურნირი 8, 10, 12 წლამდე 22 Jours 20 Heures
36ქ. რუსთავის საახალწლო ტურნირი 7 წლამდე 22 Jours 20 Heures
37Parviz Chachibaia Memorial - 2019 Blitz 22 Jours 20 Heures
38GEO Cup (Rapid) 2019 22 Jours 20 Heures
39Imereti Open(blitz) - 2019 22 Jours 20 Heures
40საახალწლო საჭადრაკო ფესტივალი - 2019 (ფოთი) ღია ტურნირი 22 Jours 20 Heures
41საახალწლო საჭადრაკო ფესტივალი-2019 (ფოთი) 7 წლის დამწყებ მოჭადრაკეთა შორის 22 Jours 20 Heures
42საახალწლო საჭადრაკო ფესტივალი-2019 (ფოთი) 6 წლის დამწყებ მოჭადრაკეთა შორის 22 Jours 20 Heures
43საახალწლო საჭადრაკო ფესტივალი-2019 (ფოთი) 5 წლის დამწყებ მოჭადრაკეთა შორის 22 Jours 20 Heures
44III - IV "ოლიმპიური ჩემპიონი" 24 Jours 2 Heures
45საკვალიფიკაციო ტურნირი III-IV თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 24 Jours 2 Heures
46საკვალიფიკაციო ტურნირი V თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 24 Jours 2 Heures
47V თანრიგი "ოლიმპიური ჩემპიონი" 24 Jours 3 Heures
48რეიტინგ-ტურნირი სწრაფ ჭადრაკში ''Imereti 2019'' - 8 წლამდე გოგონათა შორის 24 Jours 18 Heures
49რეიტინგ-ტურნირი სწრაფ ჭადრაკში ''Imereti 2019'' - 8 წლამდე ჭაბუკთა შორის 24 Jours 19 Heures
50Zugdidi Blitz - Winter Season 2019 24 Jours 19 Heures