Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Vietnam (VIE)

Flag VIE
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ THCS 15 TUỔI 3 h. 14 min.
2GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ THCS 13 TUỔI 3 h. 14 min.
3GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM THCS 13 TUỔI 3 h. 14 min.
4GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM THCS 15 TUỔI 3 h. 15 min.
5CỜ VUA - GIẢI CỜ NHANH BÁCH KHOA HÀ NỘI MỞ RỘNG IV 8 h. 14 min.
6Giải nội bộ Hoa Phượng Đỏ - OPEN 8 h. 21 min.
7Giải nội bộ Hoa Phượng Đỏ - U9 8 h. 21 min.
8Giải Cờ Vua CLB Thần Đồng Đà Nẵng Bảng nâng cao 8 h. 58 min.
9GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ TH 11 TUỔI 9 h. 34 min.
10GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM TH 11 TUỔI 9 h. 41 min.
11GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ TH 9 TUỔI 9 h. 51 min.
12GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM TH 9 TUỔI 9 h. 59 min.
132019 U2000 (Vietchess Club) 2nd ROAD TO MASTER Championship 20 h. 23 min.
14GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 14-15 TUỔI 20 h. 39 min.
15GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 12-13 TUỔI 20 h. 41 min.
16GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 10-11 TUỔI 20 h. 42 min.
17GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 8-9 TUỔI 20 h. 43 min.
18GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 7 TUỔI 20 h. 44 min.
19GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 14-15 TUỔI 20 h. 47 min.
20GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 12-13 TUỔI 20 h. 48 min.
21GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 10-11 TUỔI 20 h. 49 min.
22GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 8-9 TUỔI 20 h. 51 min.
23GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 7 TUỔI 20 h. 52 min.
24GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 14-15 TUỔI 20 h. 56 min.
25GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 12-13 TUỔI 21 h.
26GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 10-11 TUỔI 21 h. 2 min.
27GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 8-9 TUỔI 21 h. 3 min.
28GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 7 TUỔI 21 h. 4 min.
29GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 14-15 TUỔI 21 h. 6 min.
30GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 12-13 TUỔI 21 h. 8 min.
31GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 10-11 TUỔI 21 h. 10 min.
32GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 8-9 TUỔI 21 h. 11 min.
33GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 7 TUỔI 21 h. 16 min.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 BẢNG NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 22 h. 26 min.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 BẢNG NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 22 h. 47 min.
36Giải Cờ Vua học sinh Q. Sơn Trà năm học 2019 - 2020 Bảng Nữ lớp 6,7 1 pv. 3 h.
37Giải Cờ Vua học sinh Q. Sơn Trà năm học 2019 - 2020 Bảng Nam lớp 8,9 1 pv. 3 h.
38Giải Cờ Vua học sinh Q. Sơn Trà năm học 2019 - 2020 Bảng Nam lớp 6,7 1 pv. 3 h.
39Giải Cờ Vua học sinh Q. Sơn Trà năm học 2019 - 2020 Bảng Nam lớp 1,2,3 1 pv. 3 h.
40Giải Cờ Vua học sinh Q. Sơn Trà năm học 2019 - 2020 Bảng Nữ lớp 1,2,3 1 pv. 3 h.
41Giải Cờ Vua học sinh Q. Sơn Trà năm học 2019 - 2020 Bảng Nữ lớp 4,5 1 pv. 4 h.
42Giải Cờ Vua học sinh Q. Sơn Trà năm học 2019 - 2020 Bảng Nam lớp 4,5 1 pv. 4 h.
43CỜ TƯỚNG - GIẢI CỜ NHANH BÁCH KHOA HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN IV 1 pv. 7 h.
44Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 7 1 pv. 19 h.
45Giải nội bộ - U13 1 pv. 19 h.
46Giải nội bộ-U9 1 pv. 19 h.
47Giải cờ nhanh lớp ĐTQ 3 ngày 12 tháng 4 năm 2019 2 pv.
48thrh tytryty 2 pv. 5 h.
49GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ TƯỚNG TỔNG HỢP DANH SÁCH 3 pv. 1 h.
50GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI CCB HUYỆN ĐẠ TẺH 2019 3 pv. 3 h.