Выбор турнира

Сортировка в соответствии с

Выбранная федерация: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Ном.ТурнирПоследнее обновление
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nam U07 4 Ч. 42 Мин.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng NC OPEN 6 Ч. 17 Мин.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nam U10 6 Ч. 18 Мин.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nam U09 6 Ч. 19 Мин.
5Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán tháng 11 năm 2019 6 Ч. 21 Мин.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nam U06 6 Ч. 24 Мин.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT OPEN 6 Ч. 31 Мин.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nữ U09 6 Ч. 36 Мин.
9GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN ĐÔNG ANH 2019 - 2020 NỮ 9+10 6 Ч. 56 Мин.
10GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP.PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIV NĂM HỌC 2019-2020 NAM THCS 6 Ч. 58 Мин.
11GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP.PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIV NĂM HỌC 2019-2020 NỮ THCS 6 Ч. 58 Мин.
12GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP.PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIV NĂM HỌC 2019-2020 NAM TIỂU HỌC 6 Ч. 58 Мин.
13GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP.PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIV NĂM HỌC 2019-2020 NỮ TIỂU HỌC 6 Ч. 58 Мин.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng NC U09 7 Ч. 7 Мин.
15GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN ĐÔNG ANH 2019 - 2020 NỮ U7+8 7 Ч. 11 Мин.
16GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN ĐÔNG ANH 2019 - 2020 NỮ U6 7 Ч. 11 Мин.
17GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN ĐÔNG ANH 2019 - 2020 NAM U9+10 7 Ч. 11 Мин.
18GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN ĐÔNG ANH 2019 - 2020 NAM U7+8 7 Ч. 11 Мин.
19GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN ĐÔNG ANH 2019 - 2020 NAM U6 7 Ч. 11 Мин.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 7 Ч. 13 Мин.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng Nâng cao 7 Ч. 15 Мин.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng Phong trào 7 Ч. 19 Мин.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ CHỚP - BẢNG NAM 7 Ч. 23 Мин.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nam U05 8 Ч. 28 Мин.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nam U08 11 Ч. 46 Мин.
262019 U2000 (Vietchess Club) 2nd ROAD TO MASTER Championship 15 Ч. 12 Мин.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nữ U08 15 Ч. 25 Мин.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nữ U07 15 Ч. 27 Мин.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 16 Ч.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nữ U13 16 Ч. 9 Мин.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nam U13 16 Ч. 10 Мин.
32Royal Rated Chess 6 - 2019 16 Ч. 44 Мин.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 16 Ч. 45 Мин.
34GIAI CO VUA TLV 17 Ч. 1 Мин.
35GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NAM 14 TUỔI (LỚP 9) 18 Ч. 9 Мин.
36GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NAM 13 TUỔI (LỚP 8) 18 Ч. 10 Мин.
37GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 NAM 12 TUỔI (LỚP 7) 18 Ч. 10 Мин.
38GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NAM 11 TUỔI (LỚP 6) 18 Ч. 11 Мин.
39GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 NAM 10 TUỔI (LỚP 5) 18 Ч. 11 Мин.
40GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NAM 9 TUỔI (LỚP 4) 18 Ч. 12 Мин.
41GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NAM 8 TUỔI (LỚP 3) 18 Ч. 12 Мин.
42GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NAM 7 TUỔI (LỚP 2) 18 Ч. 13 Мин.
43GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NAM 6 TUỔI (LỚP 1) 18 Ч. 18 Мин.
44GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NỮ 14 TUỔI (LỚP 9) 18 Ч. 19 Мин.
45GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NỮ 13 TUỔI (LỚP 8) 18 Ч. 21 Мин.
46GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NỮ 12 TUỔI (LỚP 7) 18 Ч. 21 Мин.
47GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 NỮ 11 TUỔI (LỚP 6) 18 Ч. 27 Мин.
48GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 NỮ 10 TUỔI (LỚP 5) 18 Ч. 28 Мин.
49GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NỮ 9 TUỔI (LỚP 4) 18 Ч. 38 Мин.
50GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NỮ 8 TUỔI (LỚP 3) 18 Ч. 40 Мин.