Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
14th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN 13 Minutes
2Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 10 năm 2019 40 Minutes
34th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - MAN 1 Hours 6 Min.
4GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 61-70 TUỔI 2 Hours 19 Min.
5GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 40-50 TUỔI 2 Hours 22 Min.
6GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NỮ 61-70 TUỔI 2 Hours 27 Min.
7GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NỮ 51-60 TUỔI 2 Hours 33 Min.
8Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng U13 2 Hours 41 Min.
9Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng U11 2 Hours 41 Min.
10Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng U09 2 Hours 41 Min.
11Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng U07 2 Hours 42 Min.
12Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng Sinh viên nam 2 Hours 42 Min.
13Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng OPEN 2 Hours 43 Min.
14GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 51-60 TUỔI 2 Hours 48 Min.
15GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 71 TUỔI 2 Hours 55 Min.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng Nâng cao 14 Hours 42 Min.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng Phong trào 14 Hours 51 Min.
18The 4th HANOI OPEN FIDE RATING CHESS TOURNAMENT 2019 15 Hours 16 Min.
19Giải đấu tập cờ nhanh lớp ĐTQ3 ngày 23 tháng 10 năm 2019 16 Hours 3 Min.
20GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NỮ 40-50 TUỔI 21 Hours 17 Min.
21Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ TƯỚNG bảng Sinh viên 1 Days 12 Hours
22GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 2 Days
23GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 61-70 TUỔI 2 Days 2 Hours
24Royal Rated Chess 5 - 2019 2 Days 3 Hours
25GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 61-70 TUỔI 2 Days 12 Hours
26U12NamNỮ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 2 Days 19 Hours
27U10_NỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 2 Days 19 Hours
28GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 51-60 TUỔI 2 Days 20 Hours
29GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 71 TUỔI 2 Days 20 Hours
30GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 40-50 TUỔI 2 Days 20 Hours
31Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ TƯỚNG bảng Cán bộ 2 Days 21 Hours
32GIẢI CHIẾN BINH TẬP SỰ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA - BẢNG A (U6) 3 Days 2 Hours
33GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U09 3 Days 17 Hours
34GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U13 3 Days 17 Hours
35GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID OPEN 3 Days 17 Hours
36GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U07 3 Days 18 Hours
37GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U06 3 Days 18 Hours
38GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U11 3 Days 18 Hours
39GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID PARENT 3 Days 18 Hours
40GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 BLITZ U11 3 Days 19 Hours
41OPEN_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 3 Days 20 Hours
42U12_NỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 3 Days 20 Hours
43U6_NamNữ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 3 Days 20 Hours
44U17_NamNỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 3 Days 20 Hours
45U8_Nam_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 3 Days 20 Hours
46U10_Nam_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 3 Days 20 Hours
47U10_NỮ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 3 Days 20 Hours
48U14_NamNỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 3 Days 20 Hours
49U8_Nam_Bảng học sinh_BG Open 2019 3 Days 20 Hours
50U12_Nam_Bảng học sinh_BG Open 2019 3 Days 20 Hours