Liên hệ

Mọi thắc mắc hoặc góp ý, xin vui lòng gửi e-mail cho tôi (Heinz Herzog) đến° (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức)

h.herzog(at)swiss-manager.at

Hãy thay thế (at) với @ do đây là cách ngăn chặn địa chỉ e-mail của tôi trước những người chuyên tung tin rác.