Контакт

За прашања, предлози и критики Ве молиме да ми пратите (Heinz Herzog) E-mail на ° (Please in English or German)

h.herzog(at)swiss-manager.at

Ве молиме сменете го (at) со @. Тоа е заштита на збирката на мои e-mail адреси по пат на спамери.